oma_anvia.png

27.04.2016 12:46 | Lehdistötiedotteet

Anvian osavuosikatsaus 1-3/2016: Liikevaihto kasvoi 18 prosenttia

Yhteenveto vuoden 2016 tammi-maaliskuun tuloksesta

•       Anvia-konsernin liikevaihto oli 33,5 miljoonaa euroa. Vastaavalla kaudella edellisenä vuonna liikevaihto oli 28,6 milj. euroa.
•       Konsernin käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 2,6 milj. euroa (4,0 milj. euroa)
•       Tilikauden tulos oli -2,2 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa).
 
 

Keskeiset tunnusluvut 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015
       
Liikevaihto, t€ 33 581 28 566 130 727
Liikevaihdon muutos, % 17,6 6,1 23,5
Käyttökate, t€ 2 496 3 958 15 075
Käyttökate ilman kertaluontoisia eriä 2 563 3 958 15 280
Liikevoitto, t€ -1 194 859 1 820
Liikevoitto % -3,6 3,0 1,4
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja ja kertaluontoisia eriä t€ -440 1 487 4 590
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja ja kertaluontoisia eriä, % -1,3 5,2 3,5
Tilikauden tulos, t€ -2 217 1 506 2 757
       
Tase, t€ 167 438 164 844 172 590
Omavaraisuusaste, % 63,7 71,8 65,3
Tulos/osake, euroa -24 16 30
Oma pääoma/ulkona oleva osake, euroa 1 162 1 333 1 185
Henkilöstön lkm keskimäärin 740 704 754

 
*Konsernin omistamat osakkeet vähennetty kokonaisosakemäärästä
 

Toimitusjohtaja Mika Vihervuori:

Anvian liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 18 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kasvun taustalla on pääosin vuosi sitten tehdyt yritysostot, ruotsalainen AB Sappa sekä Anvia Securiin hankittu Turvallisuuspiste Suomi Oy.
 
Kiinteän laajakaistan asiakasmäärä kasvaa edelleen hyvin sekä kuluttaja- että yrityssegmentissä. Myös uusia taloyhtiösopimuksia solmitaan jatkuvasti. Suuntaus on selvästi kohti nopeampia liittymiä, koska datamäärät kasvavat mm. liikkuvan kuvan ja pilvipalveluiden käytön takia räjähdysmäisesti. 
 
Koska Anvian perinteisellä toimialueella nopean laajakaistan saatavuus on jo Suomen parasta ja kasvumahdollisuudet ovat rajalliset, yhtiö on aloittanut teleliiketoiminnan laajentamisen suomalaisiin kasvukeskuksiin. Etelä-Suomessa aloitettu ennakkomarkkinointi osoittaa kysynnän olevan odotetun mukaisesti korkealla. Tarkoitus on tänä vuonna aloittaa yksi noin 1000 kiinteistöä kattava kuiturakennusprojekti.
 
Erityisen ilahduttavaa oli sekä Ratkaisut- että Viihde-liiketoimintojen odotuksia parempi kasvu ja kannattavuus. Lähes kaikki yksiköt ylittivät tavoitteensa alkuvuodesta, ja myös niiden tulevaisuuden näkymät ovat melko positiivisia.
 
Telecomin kannattavuuden vertailtavuutta edellisvuoteen nähden vaikeuttaa liikevaihdon jaksotusmallin muutos, joka tehtiin uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä loppuvuonna. Muutos heikentää ensimmäisen kvartaalin liikevoittoa ja tulosta kertaluonteisesti noin 0,6 miljoonaa euroa. Tulevien kuukausien liikevaihtoon tai kannattavuuteen muutos ei merkittävästi vaikuta.
 
Kustannusten nousu suhteessa liikevaihtoon sekä liikearvopoistot laskivat ensimmäisen neljänneksen liikevoiton ja tuloksen negatiiviseksi. Operatiivisia kuluja ovat nostaneet konsernin uudelleenjärjestelyihin, Telecomin toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen sekä tuotekehitykseen liittyvät kustannukset sekä asianajokulut. Konsernin tulosta rasittaa lisäksi sijoitusarvopapereiden arvon merkittävä laskeminen alkuvuoden aikana.
 
Kannattavuuden parantamiseksi on aloitettu useita tehostamistoimia. Maaliskuussa aloitettiin osaa konserniyhtiöistä koskevat yt-neuvottelut enintään 70 henkilötyövuotta vastaavien kustannusten vähentämiseksi. Neuvotteluiden arvioidaan päättyvän toukokuun alussa.
 
Anvia on lisäksi ulkoistanut joitakin toimintojaan kumppaneille. Tämä edistää Anvian roolia palveluintegraattorina, joka tarjoaa asiakkailleen markkinoiden parhaita ratkaisuja asiakkaan tarpeiden mukaisesti paketoituna. Esimerkkinä tästä on maaliskuussa sovittu yhteistyö InfoCare Oy:n kanssa, joka tuottaa Anvialle ja sen asiakkaille it-laitteiden tuki- ja elinkaaripalveluita. Tukiasemarakentaminen siirrettiin helmikuun alusta lähtien liiketoimintakaupalla Voimatel Oy:lle.
 
Asiakastyytyväisyyttä Anvia kartoittaa sekä jatkuvalla seurannalla että vuosittain eri asiakasryhmille tehtävillä kyselyillä. Nämä osoittavan asiakastyytyväisyyden paranevan entisestään, vaikka järjestelmämuutoksen takia asiakaspalvelun tavoitettavuudessa on alkuvuonna ollut haasteita. Kiitosta Anvia saa muun muassa lähestyttävyydestä sekä ammattimaisesta palvelusta.
 
Anvia Telecomin verkonrakennuksen ja asennustoiminnan yhtiöittäminen etenee ja uuden yhtiön on tarkoitus aloittaa toimintansa toukokuussa. Yhtiöittämisellä selkeytetään tilaaja-tuottaja-mallia ja parannetaan rakentamisen ja asennuksen kannattavuutta. Erillinen yhtiö antaa mahdollisuuden tarjota palveluita myös muille yrityksille. 
 
Alueellista laajentumista mahdollistamaan Anvia on solminut kumppanuuden Finda Oy:n kanssa, josta tulee Anvia Telecom Oy:n vähemmistöosakas 42 %:n osuudella. Vastineeksi Anvia Oyj saa noin 10 % Findan osakkeista, mikä nostaa Anvian omistusosuuden 13 prosenttiin. Kauppa on Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntämenettelyssä.
 

Näkymät loppuvuodelle

Suomen suhdannetilanteen ennustetaan jatkuvan haastavana, ja siksi Anvia arvioi liikevaihtonsa kasvavan tilikauden aikana vain hieman. Kasvun turvaamiseksi aloitetaan teleliiketoiminnan laajentaminen sen nykyisen toimialueen ulkopuolelle. Konsernin kannattavuuden parantamiseksi toteutetaan merkittäviä tehostamistoimenpiteitä, joista aiheutuvat kertaluonteiset kustannukset rasittavat toisen neljänneksen tulosta. Operatiivisen tuloksen ennakoidaan parantuvan  toisella vuosineljänneksellä alkuvuoteen verrattuna.   
 
Lisätietoja            toimitusjohtaja Mika Vihervuori, puh. 040 720 2140
                            talousjohtaja Arto Kukkonen, puh. 044 411 3007
 
Anvia on suomalainen tieto- ja viestintäteknologian asiantuntija ja Suomen neljänneksi suurin tietoliikenneoperaattori. Asiakasläheisillä ja laadukkailla ratkaisuillaan Anvia auttaa asiakkaitaan menestymään, viihtymään, pitämään yhteyttä ja kokemaan turvallisuuden tunnetta. Anvia-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 131 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä on noin 740. www.anvia.fi