oma_anvia.png

02.05.2016 16:20 | Lehdistötiedotteet

Anvian yt-neuvottelut päättyneet

Anvia-konsernissa käydyt yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Pääasiassa Anvia Telecomin ja konsernihallinnon uudelleenorganisointi ja niitä koskeneet yt-neuvottelut ovat johtamassa noin 70 työtehtävän päättymiseen. Näistä 15 hoidetaan vapaaehtoisin järjestelyin ja muutama lomautuksilla. Samanaikaisesti on syntymässä noin 10 uutta työtehtävää uuteen tytäryhtiö Viria Oy:hyn, johon ollaan siirtämässä Anvia Telecomin asennus- ja verkonrakennustoiminta.

Koska osalle henkilöistä tarjotaan uutta työtä, henkilöstövähennysten jakautumisesta eri paikkakunnille ei voida vielä tiedottaa.

Tehostamistoimenpiteiden taustalla on Anvian kannattavuuden heikentyminen laskusuhdanteen ja kiristyneen kilpailun takia. Kannattavuuden parantamiseksi konsernissa toteutetaan myös muita säästötoimia.
 
Lisätietoja
Anvia Oyj:n toimitusjohtaja Mika Vihervuori, puh. 040 720 2140
Anvia Telecom Oy:n toimitusjohtaja Harri Suokko, puh. 044 411 3001
Henkilöstön edustajat:
asentajien pääluottamusmies Heikki Mäki-Valkama, puh. 044 411 4560
toimihenkilöiden pääluottamusmies Christian Henriksson, puh. 044 411 3133
ylempien toimihenkilöiden luottamusmies Johannes Heinimäki, puh. 0400 787 656