oma_anvia.png

31.05.2016 19:49 | Lehdistötiedotteet

Yhtiökokouksen 31.5.2016 päätökset

Anvia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vaasassa 31.5.2016. Kokouksessa oli edustettuna 66 231 osaketta eli noin kaksi kolmasosaa yhtiön osakkeista.
 
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden tili- ja toimintavastuullisille.
 
Osingonmaksu
Anvia Oyj:n osakkeille päätettiin jakaa osinkoa 80 euroa osakkeelta. Osinko vuodelta 2015 maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 2.6.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 9.6.2016.
 
Hallintoneuvoston jäsenet
Yhtiökokous päätti Elisan tekemän esityksen mukaisesti koko hallintoneuvoston toimikausien päättämisestä ja uusien jäsenten valinnasta. Päätöstä edelsi äänestys. Hallintoneuvostoon valittiin Elisan sekä nykyisen hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhteistyössä laatiman ehdotuksen mukaisesti seuraavat henkilöt:
 
Toimikausi 2016–19
Sami Aalto
Petri Fahler
Susanna Koski
Kaido Kotkas
Yrjö Ojaniemi
Jani Takamaa
Mia Vanhatalo-Thijssen
Ossi Viljanen
Tom Westermark
Sami Ylikortes
 
Toimikausi 2016–18
Inger Aaltonen
Stefan Fant
Tommi Heikkinen
Nina Ingves
Jari Karjalainen
Juha Luukko
Esko Miikkulainen
Tuukka Mäkinen
Björn Pundars
Eva-Stina Rönnholm
 
Toimikausi 2016–17
Hans Ahola
Reijo Flink
Pekka Haapanen
Harri Kivimäki
Marko Kultti
Peter Lerbacka
Kenth Nedergård
Tapani Pura
Mikael Rönnblad
Mauno Ylinen
 
Tilintarkastajat
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin tilintarkastajayhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan Esa Kailiala, KHT.
 
Erityisen tarkastuksen lausunto
KHT Lasse Ingström esitteli lausunnon erityisestä tarkastuksesta, joka koski syksyllä 2014 henkilökuntayhdistyksen tekemää valtakirjakeräystä. Tarkastuksessa ei löytynyt huomautettavaa.
 
Lahjoitusvaltuutus
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
 
Esityslistalla ollutta valtuutusta omien osakkeiden ostamiseen ei käsitelty, koska hallitus oli vetänyt esityksensä pois. Myöskään ei ollut tarvetta esitellä Anvia Telecomin vähemmistön myyntiä Finda Oy:lle, koska asia on rauennut.
 
 
Lisätietoja                          
hallituksen puheenjohtaja Aappo Kontu, puh. 044 425 2210
toimitusjohtaja Mika Vihervuori. puh. 040 720 2140