oma_anvia.png

Henkilötietolain (523 /99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Anvia Yrityspalvelut
PL 59
65101 Vaasa
Silmukkatie 6
65100 Vaasa
Puh. (06) 411 4111

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Kristiina Kaila (kristiina.kaila (at) anvia.fi)

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset, esim. asiakassuhteen hoitaminen ja luottotoiminnan mahdollistaminen

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet

Ei ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä.

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa poliisille esitutkintamateriaaliksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttäminen tapahtuu suojatusti yksilöidyn käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Vaitiolovelvollisuus on määritelty työsopimuksessa.

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi.

Rekisteriin tallennettavien informointi

Asiakastietojen luovuttamisen yhteydessä.