oma_anvia.png

Anvia 360 Företagspaket

hintapallo_yrityspaketti.pngAnvia 360 Företagspaket är en helhetstjänst som innefattar serverskydd, serverövervakning och serverdrift. I helheten ingår it-säkerhet, övervakning, rapportering och underhåll av operativsystemet (vardagar kl. 8–16/8 h). Paketet lämpar sig både för Anvias Molnservrar och för servrar i kundens egna lokaler.
 
Anvia 360 Företagspaket medför en avsevärd minskning av den tid man själv måste lägga ner på grundläggande drift av servern. Inga fler investeringar i utrustning och licenser för it-säkerhet och övervakning! Dessutom säkerställer tjänsten kontinuiteten i affärsverksamheten genom att alltid ha den senaste it-säkerheten.

  • Möjliggör fjärradministration, övervakning, rapportering och automatisering på företagsnivå
  • F-Secures säkerhetsprogram som administreras av Anvia
  • Tjänsten finns tillgänglig för både fysiska och virtuella servrar.
  • Serverns kapacitet och de valda egenskaperna och tjänsterna övervakas 24/7.
  • En rapport över serverns status och resurser skickas en gång i månaden till den e-postadress som kunden har angett.

Anvia 360 Företagspaket Pro

Anvia 360 Företagspaket Pro inkluderar dessutom säkerhetskopiering av servern en gång i dygnet.

Säkerhetskopiorna förvaras på en it-säker server. I tjänsten ingår 100 GB säkerhetskopieringsutrymme. Mer utrymme kan fås som tilläggstjänst. Kundens fysiska säkerhetskopieringsutrustning, licenser och den praktiska driften kan alltså ersättas med en tjänst som tillhandahåller den nödvändiga kapaciteten, inklusive licenser och regelbunden säkerhetskopiering.