oma_anvia.png

Business Intelligence

Raportointi

Problem hos Brickman Ab:

“Nog får man alla möjliga rapporter ur vårt system om man bara vet hur man ska söka. Och nog kan man begära rapporter från ekonomiavdelningen också, men det tar ibland onödigt länge att få dem när de har bråttom. Det svåraste är ju nog att olika rapporter är upplagda på olika sätt och ibland verkar de vara motstridiga med varandra – vad ska man våga lita på då man beslutar i så fall?”

 

Anvias lösning: Business Intelligence

Anvias lösningar för rapportering (Business Intelligence, BI, beslutsstöd) används för att företagsledningen alltid ska ha tillgång till påförlitlig och täckande information som stöd för beslut. Då informationen i rapporteringen håller tillräckligt hög kvalitet kan man förbättra verksamheten i hela företaget med hjälp av de insikter informationen ger. Avsikten med våra BI-lösningar är inte att söka svar på problem eller titta på det förflutna, utan att sträva efter att klargöra vilka faktorer som påverkar företagsverksamheten och lära sig att förutse framtiden.


En bra BI-lösning hjälper beslutsfattarna i företaget med svaren på bland annat följande frågor:

 • Vad händer i vårt företag?
 • Varför har ett enskilt eller större fenomen inträffat?
 • Vad vill vi att ska hända?
 • Reaktioner: vilka slags åtgärder ska vi vidta?
LÄS MER


Ett typiskt utgångsläge i många företag där man vill förbättra rapporteringen:

 • Flera olika system producerar mängder av information om olika händelser i företagsverksamheten, men systemen ”diskuterar” inte sinsemellan.
  • ERP och ekonomistyrning
  • Personalstyrning
  • Löneräkning
  • CRM – styrning av försäljning och marknadsföring
  • Budgetering
 • Rapporteringen sker fortfarande med hjälp av Excel-tabeller som fylls i manuellt och det är arbetsamt att få en tillförlitlig bild av helheten utifrån informationen

Med Anvias BI-lösningar kan ovan nämnda situation rättas till så att spridd information som ofta samlats i olika program och databaser framställs i en form som det är lättare att dra nytta av. Så går det till:

 • Ett datalager skapas (DW)
 • Mångsidiga möjligheter till att följa och analysera information upprättas
 • Lättanvända mätare skapas
 • Lättanvända, visuella och framförallt sådana rapporter som svarar mot användarnas behov skapas

I praktiken börjar vi bygga upp en BI-lösning genom att planera lösningen, varefter vi bygger upp metoder för att samla in information från olika system i företaget och skapa ett datalager dit informationen samlas. Därefter planerar och verkställer vi förutsättningarna för att söka information med olika kriterier från datalagret och organiserar distribution av informationen och analysverktyg för användarna.