oma_anvia.png

Hantering av kundrelationer (CRM)

Asiakkuudenhallinta (CRM)

Problem hos Toimistotarviketukku Klemmari:

”Försäljningschefen sa upp sig. Nu vet ingen riktigt vilka överenskommelser som finns med kunder om priser och leveranser. Eller ens vilka kunder försäljningschefen besökt under det senaste halvåret i sitt område.”

 

Anvias lösning: CRM

Med Anvias CRM-lösning hade denna situation inte uppstått. I en välfungerande lösning för hantering av kundrelationer finns information som gäller kunderna koncentrerad till ett enda datasystem, inte till minnet hos försäljaren.

Kontaktuppgifter till kunderna, kundbesök försäljarna gjort, lämnade offerter och vunna affärer samt mycket annat finns i CRM-systemet så att rätt personer kan dra nytta av informationen. Ett system för hantering av kundrelationer hjälper försäljarna och marknadsförarna att planera arbetet samt ledningen att styra försäljningen.

LÄS MER

Anvias lösning för hantering av kundrelationer är baserad på systemet Microsoft Dynamics CRM, som är det ledande systemet på marknaden för hantering av kundrelationer såväl i hela världen som i Finland. Fördelar med Dynamics är bland annat fullständig integration i MS Office-produkter, utmärkta förutsättningar att anpassa lösningen till många olika slags affärsverksamhet samt möjlighet att skaffa systemet antingen som en molntjänst mot en fast månadsavgift eller som en lokal installation till exempel till egna servrar hos kunden.

Ur vår synvinkel är CRM dock inte enbart ett system för att lagra information om kunderna i, utan ett verktyg som anställda med olika arbetsuppgifter kan nyttja för att nå gemensamma mål. Tyngdpunkten ligger inte på att skriva in uppgifter, utan på den överblick och insikt som CRM ger till exempel en försäljare om läget med en enskild kund eller en försäljningsdirektör om läget i hela affärsverksamheten.
 

myyjantyopoyta.png

 

Bekanta dig närmare med hur vi med hjälp av hantering av kundrelationer kan hjälpa till med att utveckla försäljningen och effektivera marknadsföringen. Dessutom finns nedan info om kartläggning av hanteringen av kundrelationer samt tjänster för driftsättning och support, med vilka du behändigt startar ditt CRM-projekt.


Experttjänster och driftsättning


Anvia Navigator

Anvia Navigator syftar till att hjälpa företag att utvärdera nuläget när det gäller att hantera kundrelationer, att känna igen vad som behöver förbättras och att planera förfarandemodeller. Om ditt företag övervägt att skaffa ett system för hantering av kundrelationer men ni inte är riktigt säkra på hur ni ska gå vidare är Navigator en tjänst för just er.  Som slutresultat av vår kartläggning får ni en skriftlig rapport och ett förslag på förfarandemodell, vilken är fullständigt oberoende av system och är till nytta även i det fall att ni väljer något annat system än MS Dynamics CRM.

LÄS MER


Driftsättning

Microsoft Dynamics CRM är en färdig lösning som kan driftsättas antingen som sådan eller genom ett skilt driftsättningsprojekt. Fastän Dynamics CRM är en färdig produkt och kunden därmed kan driftsätta lösningen självständigt, så är vägen lång från driftsättning till att systemet blir en del av affärsverksamheten i företaget. Längs denna väg finns otaliga uppgifter och etapper där en sakkunnig partner sparar tid och pengar samt höjer avkastningen från investeringen.

Anvia har lång erfarenhet av att driftsätta olika system för hantering av kundrelationer. Under de senaste åren har vi fokuserat på Microsoft Dynamics CRM, eftersom systemet enligt vår syn är det bästa systemet för att stärka finländsk affärsverksamhet. Vid driftsättningen använder vi oss av modellen Microsoft SureStep, med vilken vi strävar efter att nå optimal kvalitet, tidtabell och kostnader till fördel för kunden. Våra projektchefer är certifierade experter på SureStep och Microsoft Dynamics CRM.

Om intentionen är att integrera CRM-systemet i övriga datasystem i företaget eller att vidga Microsoft Dynamics CRM-systemet programmässigt står hela Anvias omfattande kunskaper i datasystem till förfogande för våra kunder, ”allt under samma tak”.

CRM och hur ibruktagandet framskrider

ydin_palvelun_eteneminen_sve620.jpg

 

Support

Hos Anvia finns certifierade experter som kan hjälpa ditt företag att effektivare dra mer omfattande nytta av Microsofts system för hantering av kundrelationer. Om ni alltså använder Microsoft Dynamics CRM-systemet och ni vill ha stöd för användning och processer så hjälper vi er gärna. Vi erbjuder support bland annat för följande helheter:

  • Hur dra nytta av det befintliga systemet så bra som möjligt?
  • Hur använda systemet för specifika användningsändamål eller situationer?

 

Se även:

crm.png Lösningar för att utveckla försäljningen
Lösningar som effektiverar marknadsföringen