oma_anvia.png

Säkerhetskopiering

Varmuuskopiointi

Problem hos Tilitoimisto Nieminen:

”Viktiga dokument borde säkerhetskopieras för att vara i säkert förvar vid eldsvådor, stölder och givetvis om datorerna går sönder. Nu kopierar vi ibland informationen till en extern hårddisk, men vi vill ha en säkrare och enklare lösning.”

 

Anvias lösning: Säkerhetskopieringstjänst

Anvia Säkerhetskopieringstjänst är en pålitlig lösning för att säkerhetskopiera och återställa information. Tjänsten skyddar innehåll på datorer och servrar i ditt företag till exempel vid fel på utrustningen, vattenskador, eldsvådor eller mänskliga misstag.

Du beslutar vilken information du vill säkra och hur ofta säkerhetskopieringen ska ske – Anvia sköter resten. Säkerhetskopieringstjänsten skickar automatiskt informationen via internetuppkopplingen till en säker lagringsplats. Vid en eventuell skada kan du även återställa informationen via din internetuppkoppling.

LÄS MER

Enkelt och säkert – informationen säkerhetskopieras nämligen i krypterat format och det går att återställa informationen till vilken dator som helst. Detta innebär att det är väldigt enkelt att ta i användning ny utrustning. Tack vare smart säkerhetskopiering fungerar tjänsten smidigt även om uppkopplingen är långsam.

 

Teknisk information

  • Centraliserad säkerställning av information för alla anställda i ett företag
  • Passar både arbetsstationer och servrar
  • Automatisk säkerställning via en krypterad internetuppkoppling (SSL)
  • Informationen sparas i ett av Finlands tryggaste datacenter.
  • Du har trygg åtkomst till de säkerställda filerna överallt i världen.
  • Fungerar även via mobilt bredband, rekommenderad minimihastighet är 512/512 kbit/s (dataöverföring ingår inte i månadsavgiften för tjänsten)
  • Det går enkelt och snabbt att skaffa och använda tjänsten.

 

Säkerhetskopieringstjänst

varmuuskopiointi.pngPris fr. 10 €/mån.