oma_anvia.png

Anvia Akkuna är hemmets fönster mot världen

Anvia Akkuna är en smidig vård- och innehållstjänst som anpassats speciellt med tanke på behovet hos äldre personer och specialgrupper. I Akkuna förenas bildsamtal och video- samt övrigt innehåll som skräddarsytts för målgruppen och tjänsten ger därmed en helhetslösning till exempel för att stödja äldres boende i hemmet eller öka den sociala gemenskapen. Akkuna fungerar som en plattform för tjänsteproducenter, som exempelvis kommunens hemvård, sjukhusets enhet för utskrivning av patienter eller servicehus.

Vård och omsorg via videosamtal

Anvia Akkuna möjliggör videosamtal av hög kvalitet till exempel mellan vårdaren och kunden. Om en del av hembesöken kan ersättas med videosamtal betyder det tidsbesparingar då personalen inte alltid behöver förflytta sig mellan olika platser och i stället kan använda mer tid tillsammans med kunderna. Videosamtal kan även användas för samtal till anhöriga, kamratstöd eller gruppdiskussioner och på det här sättet minska åldringarnas ensamhet.

Det har satts stor vikt vid förbindelsernas säkerhet och därför är det tryggt att använda Akkuna även för konfidentiella samtal.

Rekreation för kroppen och sinnet

En central egenskap i Anvia Akkuna är att förmedla skräddarsytt videomaterial till målgruppen. Det här kan vara till exempel en gymnastikstund med en fysioterapeut, musikframträdanden eller en video eller en bildserie om områdets lokala historia. Akkuna innehåller även frågesporter och uppgifter med vilka man får gnugga geniknölarna. Denna typ av innehåll som anpassats specifikt med tanke på äldre människor har visat sig vara mycket populärt bland användarna.

I servicehusen kan man även spela in egna evenemang och titta på dem senare. Det är enkelt att producera eget innehåll exempelvis från julfesten eller sångstunder med hjälp av en för ändamålet avsedd inspelningsvagn som innehåller kamera, dator och ett enkelt redigeringsprogram.

Påminnelser och kalender

Med en modifierbar kalender går det till exempel att påminna personer om att ta sina mediciner, om läkarbesök eller om servicehusets evenemang.

Affärsgatan

Affärsgatan är en egenskap i Akkunatjänsten med vars hjälp serviceproducenter som finns nära kollektivet, t.ex. närbutiker och hälsovårdstjänster, på ett enkelt sätt kan erbjuda sina tjänster till Akkunaanvändaren.


Akkuna används

Med tv och fjärrkontroll

+ bekant utrustning som finns i så gott som varje hem
+ stor skärm

Med surfplatta

+ pekskärmen är lätt att använda
+ stor skärm
 

Användningsändamål

  • Stöd för boende i hemmet
  • Servicehus
  • Servicecentraler
  • Kamratstöd
  • Samfund och organisationer

akkuna300.png

Anvia Akkuna passar både för enskilda personer, exempelvis för att stödja ett tryggt boende i hemmet, och för gemensamt bruk i servicehus eller på dagcentraler. När Akkuna ansluts till tv:n i servicehusets gemensamma utrymme blir det lätt för vårdarna att vid sidan om sitt övriga arbete stödja den sociala interaktionen med hjälp av direktsändningar, inspelningar och skräddarsydda program.


Ta kontakt:

Hannu Meriläinen, tfn 06 411 3152
Jouko Karhu, tfn 044 3642 001