oma_anvia.png

Mobilväxel

Mobiilivaihde

Mobilväxel är en samtalslösning som stöder arbete oberoende av plats. Mobilväxeln baserar sig på att endast mobiltelefoner är i användning. Den lättanvända lösningen lämpar sig lika bra för organisationer som har fem anställda som femtusen anställda och Mobilväxeln fungerar som en tjänst. Inga stora investeringar i utrustning eller system behövs.

 

Telefonisten får frihet

Telefonisten i ett företag som har Mobilväxel har ett enkelt användargränssnitt för inkommande samtal på sin dator. Telefonisten kan koppla samtalen till enskilda personer eller till grupper, skicka textmeddelanden och e-postmeddelanden samt kontrollera om en anställd är anträffbar. De anställda kan själva uppdatera information om sin anträffbarhet och till växeln kan anslutas kalenderinformation och passagekontroll. Att använda enbart mobiltelefon för samtalskommunikation förbättrar nåbarheten och ger företaget inbesparingar.

 

Automatisk service för kunder

När telefonisten är borta kan samtalen styras till ett annat nummer, till ett meddelande eller till en gruppkallelse. En automatisk växel kan ställas in så den som ringer styrs till rätt ställe med ett knappkommando.

 

LÄS MER


Anställda kan själva ställa in om de är anträffbara eller ej

Anställda kan själva fastställa inställningar för inkommande samtal. Med hjälp av kortnummer löper interna samtal behändigt och status för anträffbarhet är enkel att uppdatera t.ex. med ett textmeddelande.

 

Varför mobilväxel?

Inbesparingar

  • Inga investeringar i ett fast telefonsystem
  • Låga kostnader för interna samtal
  • Samtal utan kostnad till anknytningar

Anträffbarhet

  • Information om status för anträffbarhet
  • Automatisk växel
  • Kalendrar och passagekontroll kan anslutas

Flexibilitet

  • Systemet skalas
  • Samtal kan kopplas oberoende av plats
  • Tjänster kan administreras enkel och applikationsbaserat

 

Anvia erbjuder mobilväxellösningar i samarbete med Elisa.