oma_anvia.png

Telefonabonnemang och avtal

Puheliittymät ja -sopimukset

Anvia har i sitt utbud telefonabonnemang och telekommunikationsavtal som möjliggör rejäla besparingar i telefonikostnaderna i företag.

 

Abonnemang för företag

Anvia erbjuder telefonabonnemang som möter företagens behov. I telefonnätet kan man välja mellan grundanslutningar och genomvalsanslutningar. Genomvalsanslutningar används då man vill ansluta företagets telefonväxel till en allmän telefoncentral.

 

Visste du detta om samtalstrafik?

Det är väldigt förmånligt att ringa från en  fast telefon till ett företagsnummer. Det kostar i medeltal endast en tredjedel av vad samma samtal skulle kosta från en mobiltelefon.

LÄS MER

 

Företagsnummer

Riksomfattande företagsnummer gör det möjligt för företaget att ha enhetliga telefonnummer i hela Finland. Alla anställdas telefonnummer börjar då med samma siffror oberoende av stationeringsort. Ett företagsnummer är till nytta för exempelvis organisationer som har verksamhet på flera olika orter.

Om ditt företag redan har ett landsomfattande tjänste- eller företagstjänstenummer från någon annan operatör kan du be vår företagsförsäljning ge ett anbud på tjänsten. Numreringen ändras inte vid byte av operatör.


Teknisk information

  • enhetliga telefonnummer för företagets anställda i hela Finland oberoende av stationeringsort
  • pris vid samtal från ett abonnemang i det fasta nätet: lna + 10,57 c/min
  • pris vid samtal från ett mobilabonnemang: msa + 10,57 c/min
  • till nytta för exempelvis organisationer som har verksamhet på flera olika orter

Alla priser moms 0 %

Se Kommunikationsverkets tabell för jämförelse av samtalspriser.

LÄS MER


Samtal till utlandet
00 till utlandet

 
Byt riktnummer till utlandet till 00. På så sätt får du de billigaste samtalen till utlandet. Se tabellen nedan för att jämföra priser på samtal till utlandet till olika länder för Anvias avtalskunder.

Obs! Antalet samtal till utlandet från ditt företag påverkar prissättningen på samtalen till utlandet. Om antalet samtal från ditt företag till utlandet är stort kan du be om ett anbud direkt av vår företagsförsäljning foretagstjanster.anvia@elisa.fi

 

Anvia Samtal-abonnemangens samtalsavgifter fr.o.m. 26.4.2017 

Lokalsamtal 0,98 c/min + 9,84 c/samtal
Lokalnätsavgift 1,33 c/min + 13,32 c/samtal
Fjärrsamtal vardagar kl. 8–17 6,06 c/min, övriga tider 3,11 c/min
Samtal till mobiltelefoner 12,30 c/min
dessutom lokalnätsavgift 1,33 c/min + 13,32 c/samtal
 
 
Samtal till riksomfattande 071-nummer 5,58 c/min + lna
Samtal till riksomfattande 0393-nummer 10,57 c/min + lna eller msa
Samtal till företagsnummer som är överförda till Anvia Abp:
-Från abonnemang i fasta telenät 5,69 c/min + 6,73 c/samtal
-Från abonnemang i mobila nät 13,82 c/min + 6,73 c/samtal