oma_anvia.png

Tillval för telefoni

Tillval för telefoni

Som stöd till egentliga kommunikations- och konferenslösningar har Anvia i sitt utbud många olika tillval för telefoni. En del av dessa erbjuds av yrkeskunniga telefonister som arbetar hos Anvia, medan andra produceras med numrerings- och menylösningar.


Växeltjänster

Växeltjänster innebär att Anvias utbildade och språkkunniga medarbetare fungerar som ordinarie telefonister i ett annat företag – antingen på heltid eller på deltid. Samtalen styrs till en tjänst och Anvias personal svarar alltid genast på samtalen – specifikt med namnet på ditt företag. Vi kopplar även samtal och förfrågningar vidare, liksom egna växeltelefonister i företag. Växeltjänsten levereras som en tjänst till kunden och den skräddarsys alltid så att den möter behoven.


Svarstjänst

Svarstjänst i sin tur innebär att du behändigt flyttar över samtal till Anvias växeltjänst då du själv inte har tid att svara på inkommande samtal till ditt företag. De yrkeskunniga telefonisterna i vår växeltjänst har jour, svarar och styr samtalen vidare på överenskommet sätt.

Du kan använda svarstjänsten i form av ett engångsavtal eller ett fortlöpande avtal.

Ringer dina kunder ofta till fel person i ditt företag? Skulle en svarstjänst eller frånvaromeddelanden vara till hjälp för företaget?


Samtalsstyrningstjänster

Samtalsstyrningstjänsterna informerar dina kunder och styr dem till rätt person i ditt företag. Samtalsstyrning kan ha flera olika användningsändamål, bland annat:

 • menytjänster (den som ringer väljer t.ex. 1. försäljning 2. kundtjänst 3. fakturering)
 • centraliserade jourtelefonnummer
 • tjänster med meddelande om t.ex. nummerändringar, öppettider eller flyttning
 • svarstjänster t.ex. styrning av röstmeddelanden till e-posten
 • rådgivningstjänster
 • betalning av inköp via telefon
 • röstning

Vår samtalsstyrningtjänst är landsomfattande och oberoende av operatör och telefonabonnemang.

Exempel på lösningar som vi i praktiken levererat till våra kunder:

 • Centraliserat journummer till veterinärer i jourområdena Vasa–Korsholm och Jakobstad–Karleby. Läs mer om lösningen här (på finska).
 • Mobilguidning om Västra Nylands sevärdheter – välj önskad sevärdhet och språk för den inspelade guidningen via din mobiltelefon. Läs mer här.
LÄS MER

 

Servicenummer

Ett riksomfattande servicenummer gör det lättare för kunder att kontakta företaget. Ett servicenummer är lätt att komma ihåg och det är också enkelt att marknadsföra numret. Inkommande samtal kan styras på önskat sätt till olika avdelningar eller kontor. Rapporter över samtal till servicenumret kan fås som stöd för att utveckla kundtjänsten och hela affärsverksamheten. Dessutom är det enkelt för företaget att börja använda numret.

Avgiftsfria servicenummer är lämpliga som nummer till företagets kundtjänst eller varför inte för marknadsföringssyften. I sitt utbud för företagskunder har Anvia avgiftsfria servicenummer som börjar med 0800.

Inkommande samtal till avgiftsbelagda servicenummer ger företaget direkta inkomster. Anvia erbjuder företag sådana nummer som börjar med 0600 för individuell service, som kundrådgivning eller mottagning av beställningar. För förströelsetjänster, som spel eller omröstningar, erbjuder vi nummer som börjar med 0700.

Om ditt företag redan har ett landsomfattande tjänste- eller företagstjänstenummer från någon annan operatör kan du be vår företagsförsäljning ge ett anbud på tjänsten. Numreringen ändras inte vid byte av operatör.

 

Teknisk information

Avgiftsfria servicenummer

 • lämpliga exempelvis som nummer till kundtjänsten i företag eller för marknadsföringssyften
 • servicenummer som börjar med 0800

Avgiftsbelagda servicenummer

 • samtalen ger företaget inkomster
 • nummer som börjar med 0600 för individuell service, som kundrådgivning eller mottagning av beställningar
 • nummer som börjar med 0700 för förströelsetjänster, som spel eller omröstningar
LÄS MER