oma_anvia.png

Kunder och kompetens

Asiakkaat ja osaaminen

Anvia har flera års erfarenhet av att verkställa omfattande lösningar med hög kravnivå med hjälp av olika Microsoft-teknologier. I vår tjänst har vi cirka 30 personer som har ett eller flera Microsoft-certifikat. Vi satsar ständigt på att utveckla vår kompetens för att kunna betjäna våra kunder ännu bättre. Som ett tecken på gedigen kompetens har Anvia som företag fått totalt nio Microsoft-certifikat från olika delområden.

microsoft_sertifikaatit_2016.350x260.jpg

Se videon nedan om våra lösningar som producerar rätt information för affärsutveckling (på finska).

Vår mångsidiga kompetens inom såväl CRM, SharePoint som rapporteringslösningar och molntjänster möjliggör en i Finland unik beredskap att leverera helhetslösningar till våra kunder. Då vi utför krävande kundprojekt är våra ledstjärnor effektivitet, flexibilitet och god växelverkan – vi vill att våra kunder alltid vet hur projekten framskrider och kostnadseffektivt får precis den lösning de önskar.


Här exempel på kunder till vilka vi genomfört olika applikationslösningar: