oma_anvia.png

Derigo producerar sina tjänster i ett annorlunda datacenter     

 Derigo erbjuder sina kunder ett webbaserat Pro3®-system för projektadministration. Företaget behövde ny it-infrastruktur som plattform för de system som leveras. Företaget ville ha en lösning som erbjuder bredare möjligheter att göra ändringar i plattformen än en traditionell virtuell plattform. Derigo övergick sommaren 2013 till Anvias tjänst Virtuellt datacenter. Samarbetet som fördjupats till partnerskap säkerställer att Derigos kunder får tjänster av hög kvalitet.     
 
sitaatti.pngVi har utvecklat ett system för projektadministration. Systemet skräddarsys för företag som vill dra nytta av Business Intelligence. De datacenterlösningar som behövs för att producera systemen köper vi från Anvias virtulla tjänsteplattform. Genom att dra nytta av den flexibla plattformen kan vi erbjuda våra kunder en totaltjänst av bra kvalitet”, säger Derigos projektdirektör Jussi Rantala. ”Server- och lagringskapacitet kan nu dimensioneras effektivt för våra och våra kunders verkliga behov.”

Derigo erbjuds en dedikerad virtuell plattform och en speglad virtuell plattform från Anvias virtuella datacenter  . 

sitaatti.pngVia ett användargränssnitt kan man flexibelt göra ändringar i plattformen. Kundmiljöerna har i plattformen separerats från utvecklingsmiljöer för applikationen”, säger Anvias regionchef Jussi Juntunen
 

Allt vanligare att köpa som tjänst

Kunder köper allt oftare Pro3-systemet som en totaltjänst. Ansvarsområdena har noga fastställts och därför kan man effektivare dra nytta av experttjänster. Derigo ansvarar för Pro3 och Anvia för datacenterplattformen. 

sitaatti.pngMan kan snabbt göra ändringar i plattformen, till exempel ta i användning nya virtuella servrar. Våra kunder kräver att våra system produceras i en kvalitativ datahallsmiljö”, säger Rantala. ”En virtuell datahall har visat sig vara en mycket kostnadseffektiv lösning.”

I Anvias plattform kan utföras mer flexibel licensiering än i traditionella virtuella servrar. 
 
sitaatti.pngDerigo kan så att säga duplicera fördelarna med en virtuell plattform och fastställa vilka komponenter som är de viktiga för just dem. De kan dra fördel av att få t.ex. diskutrymme och säkerhetskopiering som en tjänst från vår delade virtuella plattform”, poängterar Juntunen. ”Vi för en nära och intensiv diskussion om hur vi lyckats hålla servicelöftet och vilka möjligheter det finns att utveckla samarbetet i samband med att Anvias servicechef regelbundet träffar kunder. På så vis säkerställer vi att vi har nöjda kunder och att tjänsten utvecklas i takt med Derigos affärsverksamhet. ” 


Bekanta dig med de tjänster som använts:
 

virtuaalipalvelin.png Virtuellt datacenter
Servercentral