oma_anvia.png

Lokala nät

Lähiverkot

Problem hos Lahtisen Teräsrakenne:

"Vi har flera verksamhetsställen som våra anställda rör sig mellan. Men alla gemensamma filer och program kan bara nås via nätverkskablarna i det egna arbetsrummet. Och också där verkar det ibland ta onödigt länge att hämta filer.”
 

Anvias lösning: Lokalt nät

Anvia Lokalnätslösning utplånar onödiga flaskhalsar i företagets interna datakommunikation. Med lösningen kan man koppla vilka verksamhetsställen man vill till ett gemensamt nät, använda lokala trådlösa nät (wlan) som underlättar mobilt arbete och framförallt säkerställa att kapaciteten i det lokala nätet är tillräcklig för att jobba i dag och i framtiden.


Anvia planerar, installerar, driftsätter och sköter vid behov även underhåll på ett nät som svarar mot kundens behov – företagets egen personal behöver inte göra annat än använda information och tjänster via nätet i sitt dagliga arbete.

LÄS MER
Som tilläggstjänst till Anvia Lokalnätslösning kan företaget skaffa en Brandväggstjänst som hindrar skadeprogram från internet och t.ex. inkräktare som utnyttjar Facebook att komma in i lokalnätet, trygga VPN-tunnlar för distansarbete och olika administrationstjänster och servicenivåer för felavhjälpning.


Varför lokalnät från just Anvia?

Kvalitativ lösning

 • passar för inomhus- och utomhusbruk i olika stora företag samt i organisationer inom offentlig sektor
 • god it-säkerhet i nätlösningen
 • gedigen kompetens inom datakommunikation och omfattande kartläggningar säkerställer att nätet är dimensionerat enligt kundens behov

Fullservice

 • planering och byggande av nätet samt underhåll från samma ställe
 • en helhetslösning kan skapas genom ett kombinera trådbundna och trådlösa (wlan) nät
 • dokumenterad kontroll och mätning av nätet och dess utrustning innan lösningen överlåts till kunden

Mångsidiga tillägsstjänster

 • internetförbindelser som eventuellt behövs på företagsnivå kan även fås från Anvia
 • Brandväggstjänst, administrationstjänster, förbindelser för distansarbete.... Läs mer nedan!

Teknisk information och tilläggstjänster

 • för inomhus- och utomhusbruk i olika stora organisationer
 • i lösningen kan kombineras trådbundna och trådlösa (wlan) nät
 • även för att koppla samman verksamhetsställen, också om de är utomlands
 • god it-säkerhet
 • tjänstehelhet: kartläggning och planering, anskaffning av material och utrustning, mätning av nätet, dokumentering
 • utrustning: dataväxlar, wlan-basstationer, nätutrustning

Tilläggstjänster

 • Brandväggstjänst, läs mer på vår webbsida där tjänsten presenteras
 • säkra VPN-tunnlar för distansarbete
 • Administrationstjänster – flera tjänster som stöder användningen av nätet och underhållet, såsom övervakning av nät, rapportering, dokumentering och reservutrustning
 • Servicenivåer (SLA) – snabb reaktion vid eventuella fel och problem i kundens nät

 

Trådlöst lokalnät WLAN

Arbete utförs oftare oberoende av plats, men håller datanäten i ditt företag jämna steg med utvecklingen? Om inte, så heter lösningen Anvia WLAN. Ett kvalitativt trådlöst lokalnät befriar kontoret från sladdar och effektiverar arbetet för både personal och gäster på kontoret. 
 
Anvia WLAN-lösning kan enligt kundens behov vara antingen det enda lokalnätet i företaget eller som en del av Anvia Lokalnätslösning, som består av både fast eller trådlöst nät. WLAN-lösningen passar olika stora organisationer och för användning både inomhus och utomhus samt för att koppla samman verksamhetsställen.

LÄS MER
Exempel på användning av WLAN-lösningen:
 • trådlösa kontors- och gästnät i företag samt VoIP-lösningar
 • trådlös datainsamling  i lagerlokaler
 • inom vården vid läkarronder och som gästnät
 • undervisning i läroanstalter och nät för elevernas egna enheter
 • gästnät på hotell och som nät för personalen

Som teleoperatör har Anvia rikligt med yrkeskunskap och erfarenhet av att bygga datanät. Detta innebär att Anvia utöver fasta lokalnät även kan leverera nyckelfärdiga WLAN-lösningar. Kunden får vid behov kartläggning och planering, installation och underhåll från samma ställe.

 

Teknisk information och tillvalstjänster

 • för olika stora företag och organisationer inom offentlig sektor – kan användas både inomhus och utomhus
 • även för att koppla samman verksamhetsställen
 • företaget får planering, upprättande och underhåll av nätet från samma ställe
 • centraliserad administration och lättanvänd lösning
 • god it-säkerhet och bra gästnät
 • baseras på tekniken IEEE802.11n med hög prestanda

 

Tillvalstjänster

 • Brandväggstjänster, läs mer på vår sida Brandväggstjänst
 • säkra VPN-tunnlar för distansarbete
 • Administrationstjänster – flera tjänster som stöder användning och underhåll av nätet, såsom nätövervakning, rapportering, dokumentering och reservutrustning
 • Servicenivåer (SLA) – snabb reaktion vid eventuella fel och problem i kundens nät