oma_anvia.png

Om du vill få betjäning snabbare, ring
- vårt felanmälningsnummer (06) 411 3019, om det rör sig om fel eller störningar i anslutningen.
- vår tekniska kundtjänst (06) 106 9030 (0,90 €/min + lna/msa), då du har problem med datorn, anslutningen eller dess tjänster.