oma_anvia.png

18.02.2017 21:55 | Driftsmeddelanden

*Åtgärdat* Det förekommer störningar i Watson tjänsten

*Åtgärdat* Det förekommer störningar i Watson tjänsten. Problemet utreds och beräknas vara färdigt 00.00