oma_anvia.png

18.10.2017 9:40 | Driftsmeddelanden

*ÅTGÄRDAT* Tekniska störningar i anvias eposttjänst

Störningar i anvias eposttjänst, Det går varken att ta emot eller skicka mejl.

Åtgärdat.