oma_anvia.png

Anvisningar för byggare

När man planerar sitt nya hem har man siktet ställt på framtiden. När man talar om telekommunikationsförbindelser är det dock bra att sikta ännu längre fram. De it-applikationer och tjänster som används i hemmen blir hela tiden mångsidigare och med allt snabbare överföringshastigheter ställs allt högre krav på husens inomhusnät.

 

Anvia Fastighetsanslutning
Med Anvias Fastighetsanslutning ansluts bostadsfastigheten till det allmänna telekommunikationsnätet. Med hjälp av Fastighetsanslutning säkerställs en snabb, störningsfri och högklassig telekommu­nikationsförbindelse.
Läs mer om Fastighetsanslutningen

Var förutseende redan i planeringsskedet
Det lönar sig att förutse kommande behov av överföringskapacitet redan i planeringsskedet och man bör även fästa speciell uppmärksamhet på hur inomhusnätet är uppbyggt. Redan när planritningen planeras lönar det sig att fundera på stickkontaktdosornas placering.

Kontrollera var du gräver
Alltid när du planerar grävningsarbeten försäkra dig om placeringen av tele- och antennkablar på numret 0800 133 544 eller på addressen kaivulupa.fi.
Genom att bekanta dig med kabelkartan förhindrar du skador och undviker att bli skadeståndsskyldig. Förfrågningar om placering ska göras minst 2–5 arbetsdagar innan du börjar gräva. Anvia ger avgiftsfritt information om var telekablarna är placerade.

När en kabelskada inträffar meddela om detta till nummer 10019, från mobiler 06 411 3019.

Flyttarens minneslista

Hur kan vi hjälpa?

Kundtjänst

(06) 411 3300

Teknisk support

Tekniska supporten betjänar dig vardagar 8–21 och lördagar 10–15.


Se öppettider i butikerna