oma_anvia.png

Plus-tjänster

Tjänster till hemtelefonen - ingen tilläggsutrustning behövs.

BESTÄLL
 

Samtalsöverföring

Med samtalsöverföring kan du överföra samtal som kommer till din trådtelefon till din mobiltelefon eller till ett annat trådtelefonsnummer. Med samtalsöverföring betalar den som ringer endast till det valda numret. Den som tar emot samtalet betalar samtalet från överföringen från den egna anslutningen till det nummer dit samtalet överförs.

Såväl helöverföring, upptagetöverföring, väntetidsöverföring som överföring av samtalet till en svarstjänst med standardmeddelande kopplas samtidigt. Tjänsten kan beställas från Anvia och efter beställningen kan den kopplas med din tonvalstelefon.

Nummervisning

Samtalsspecifikt stopp för nummervisning - dölj ditt nummer
Du kan hindra att ditt nummer syns med samtalsspecifikt stopp för nummervisning. 

Nummervisning - vem ringer?
I samband med den första signalen visas på skärmen på din telefon det nummer från vilket samtalet kommer.

Inkommande samtal - vem knackar?

Tjänsten Inkommande samtal meddelar om inkommande nya samtal med två ljudsignaler, "knackningar", om talar ett annat samtal just då. Du kan fortsätta pågående samtal eller plocka upp det nya inkommande samtalet. 

Mellansamtal - kontrollsamtal under pågående samtal

Med hjälp av mellansamtal kan du ta kontakt med en tredje person under pågående samtal och efter det återvända till det första samtalet. Du kan alltså diskutera med båda samtidigt. När du diskuterar med den ena är den andra i vänteläge. 

Gruppsamtal - samla hela gänget

Gruppsamtal ger dig möjligheten att koppla två samtalspartners förutom dig på linjen att diskutera samtidigt. Ni kan t.ex. komma överens om att träffas alla tre. 

Stör ej - när du inte vill ta emot samtal

Med tjänsten Stör ej styr du samtal till anslutningen till ett meddelande som berättar för den som ringer att "Till detta nummer tas ej emot samtal". 

Kortval - ring snabbt utan att behöva gräva i minnet


För att göra det lättare att använda telefon kan du använda kortval. Du kan själv programmera in de kortval du önskar på din telefon. Du kan programmera in sammanlagt nio kortval för tangenterna 1-9.  

Svararen

Svararen är en lättanvänd svarstjänst, en telefonsvarare i samma apparat i ditt hem. Tjänsten fungerar med alla vanliga knapptelefoner. Samtalet styrs till svararen om du inte svarar eller när det är upptaget. Du kan lyssna på meddelanden som lämnats när som helst via din egen hemtelefon eller från vilken telefon som helst. Det är även möjligt att få de meddelanden som lämnats till din svarare och samtalsinformation till din e-post och information om dem till din mobiltelefon som textmeddelande.
 
Svarare 1

För tjänsten Svarare 1 debiteras kopplings- och månadsavgift. Att lyssna på meddelanden från hemtelefonen ingår i månadsavgiften. Tjänsten passar för en användare som mottar många meddelanden.
 

Kopplingsavgift    10,16 €
Månadsavgift 1,05 €
Att lyssna på meddelanden via hemtelefonen 0,00 €

Återuppringning: lsa/lna
Textmeddelande/st 0,10 € 
E-postmeddelande/st 0,08 €

 

Svarare 2
Ingen kopplings- eller månadsavgift debiteras för tjänsten Svarare 2. Att lyssna på meddelanden från hemtelefonen är avgiftsbelagt. Tjänsten passar den som inte får så många meddelanden.
Ingen kopplings- eller månadsavgift.

Återuppringning: lsa/lna
Textmeddelanden/st 0,10 €
E-postmeddelanden/st 0,08 € 

 

Plusnummer - en anslutning, två nummer

Plusnummer är ett nummer som är avsett för att ta emot samtal med din telefonanslutning. Samtal som rings till detta nummer kommer fram fastän du har styrt samtal till ditt egentliga nummer t.ex. till svararen eller om du använder spärrtjänst för obekanta nummer. Plusnumret kan även användas för att ta emot fax-sändningar när samtalsöverföringen är kopplad. 

Kopplingsavgift 21,08 € 
Månadsavgift 1,05 €

Flyttningsöverföring - koppla till ditt nya nummer

Med Flyttningsöverföring styr Anvia samtal som kommer till ditt gamla Anvia-nummer till ditt nya nummer i tre månader. Då nås du via trådtelefonen fastän alla inte ännu vet om att du flyttat. Om din nya anslutning kommer från Anvia ingår samtalsavgift för det överförda samtalet i bruksavgiften. I annat fall betalar du själv samtalsavgift för samtal som överförs. 

Kopplingsavgift 21,08 € 
Månadsavgift 8,34 € 

 

Heta linjen - samtal genom att lyfta på luren

Tjänsten Heta linjen kopplas samtal till ett visst nummer bara genom att lyfta på luren, antingen genast eller om fem sekunder. En utmärkt tjänst t.ex. för barnfamiljer eller för hushåll med äldre. 

Kopplingsavgift 21,08 €
Månadsavgift 1,05 €

 

Spärrning av hemliga nummer - inga samtal från hemliga nummer

När tjänsten är kopplad får du inte samtal från hemliga  nummer eller samtal där numret har dolts för mottagaren. Det inkommande samtalet styrs till ett meddelande som informerar den som ringer om att "Till detta samtal mottas inte samtal där A-nummervisningen är dold.

Kopplingsavgift  21,08 € 
Månadsavgift  1,05 € 

 

 

 

Hur kan vi hjälpa?

Kundtjänst

(06) 411 3300

Teknisk support

Tekniska supporten betjänar dig vardagar 8–21 och lördagar 10–15.


Se öppettider i butikerna