oma_anvia.png

Samtal

 

Lokalsamtalsavgift (lsa)

Lokalsamtal hos Anvia är alla samtal i det fasta telenätet inom Vasa teleområde (riktnummerområde 06).

Lokalsamtalsavgift (lsa): 5,59 c / min + 6,69 c/ samtal

Lokalnätsavgift (lna)

Lokalnätsavgiften är en avgift som debiteras för användning av Anvias lokalnät för fjärr- och utrikessamtal samt samtal till mobiltelefoner och servicenummer. För användning av nät eller tjänst debiterar dessutom nätoperatörens eller tjänsteproducentens en avgift.

Lokalnätsavgift (lna) 3,72 c/min + 5,71 c/puhelu

Fjärrsamtal

Med Anvias Hemavtal som innefattar fjärrsamtal ringer du förmånligt fjärrsamtal till andra riktnummerområden. Välj endast riktnummer och telefonnummer, t.ex. 09-123456.

 

Utrikessamtal

Hemavtalets avgifter för utrikessamtal
Välj utrikesriktnummer 00.

Bekanta dig med Hemavtalet.

Övriga samtalspriser

Samtal till nationella 071-nummer 6,92 c/min + lna. 
Samtal till nationella 0393-nummer 13,11 c/min + lna 
Samtal till företagsnummer som har överförts till Anvia Abp: 
 - Från fasta telefonnätet 7,06 c/min + 8,35 c/samtal
 - Från mobiltelefon 17,14 c/min + 8,35 c/samtal

Samtal till mobiltelefoner: till alla mobilriktnummer 15,24 cent/min.

Priset f.o.m. 1.1.2013, inkl. moms.

 

 

Hur kan vi hjälpa?

Kundtjänst

(06) 411 3300

Teknisk support

Tekniska supporten betjänar dig vardagar 8–21 och lördagar 10–15.


Se öppettider i butikerna