oma_anvia.png

Anvia Hyvinvointi

Kun väestö ikääntyy, yhteiskunnan palvelut keskittyvät ja sosiaali- ja terveysmenot kasvavat, tarvitaan uudenlaisia keinoja varmistamaan hyvinvointipalveluiden laatu ja tavoitettavuus kaikkialla Suomessa.

Anvia tarjoaa laajan kattauksen hyvinvointiin, terveyteen ja hoivaan liittyviä palveluita:

Etäasiointi

Kuvapuheluna toteutettava etäasiointi poistaa pitkätkin välimatkat esimerkiksi lääkäriin tai hoitajan luo. Kuvayhteyttä voidaan hyödyntää myös ammattilaisten välisessä konsultaatiossa, vertaistuessa tai poistamassa yksinäisyyttä.

Anvia Akkuna

Anvia Akkunassa kuvapuheluihin yhdistyvät mielen ja kehon virkeyttä edistävät sisältöpalvelut. Palvelu on suunniteltu erityisesti ikäihmisille ja eritysryhmille, jotta nämä voisivat jatkaa aktiivista elämää ja turvallista asumista omassa kodissaan pidempään.

Securin turvaratkaisut

Erilaisilla turva- ja lukitusratkaisuilla luodaan esimerkiksi vanhukselle ja hänen omaisilleen rauhallinen mieli ja varmuus siitä, että hädän tullen apua saadaan nopeasti. Anvia Securi Oy:n toimittamalla 9Solutions –hoitaja- ja henkilöturvaratkaisulla varmistetaan palvelutalon asukkaiden turvallinen asuminen ja liikkumisen vapaus sekä henkilökunnan työturvallisuus.